شرکت اکباتان گستران ایرانیان ( آراز شیمی )

در زمینه خالص سازی مواد شیمایی فعالیت گسترده ای دارد .